کووید

آسیب اعصاب قرنیه چشم می‌تواند ناشی از کووید طولانی مدت باشد
دانستی های پزشکی

آسیب اعصاب قرنیه چشم می‌تواند ناشی از کووید طولانی مدت باشد

پژوهشی جدید نشان می‌دهد آسیب اعصاب قرنیه می‌تواند شاخصی از کووید طولانی و آسیب‌های عصبی همراه با آن باشد. مطالعه…