چرا عرق می‌کنیم؟

علت تعریق زیاد چیست | چگونه تعریق خود را کنترل کنیم؟
سلامت بدن

علت تعریق زیاد چیست | چگونه تعریق خود را کنترل کنیم؟

اصلا عرق چیست و چرا عرق می‌کنیم؟ عرق مایعی بی بو است. بله عرق بو نمی‌دهد! عرق واکنش طبیعی بدن…