پیامک

پیامک های جدید با موضوع عاشقانه
پیامک

پیامک های جدید با موضوع عاشقانه

گــــــیج شـــــده ام ! مگـــر تـــــو آمــــده بودی کـــــه مـــن حالا عــــزایِ رفــــتنت را گــــــرفته ام !؟ اس ام اس…
پیامک های جدید دروغگویی
پیامک

پیامک های جدید دروغگویی

اس ام اس های جدید دروغگویی آزار دهنده ترین سکوت وقتی است که دروغ می گوئی و مخاطبت در سکوتی…