پیامک های خیانت

پیامک های جدید با موضوع عاشقانه
پیامک

پیامک های جدید با موضوع عاشقانه

گــــــیج شـــــده ام ! مگـــر تـــــو آمــــده بودی کـــــه مـــن حالا عــــزایِ رفــــتنت را گــــــرفته ام !؟ اس ام اس…