پلی استیشن

راهنمای کامل اچیومنت و تروفی های بازی Battlefield 2042
بازی کنسول و کامپیوتر

راهنمای کامل اچیومنت و تروفی های بازی Battlefield 2042

متاسفانه بازی Battlefield 2042 در زمان عرضه نتوانست آنطور که باید و شاید خودنمایی کرده و بازیکنان بازی‌های اول شخص…