ویلیامِ اوکهام

آیا انسان‌ها از قرن ها پیش از وجود بیگانگان فضایی آگاه بودند
علم و دانش

آیا انسان‌ها از قرن ها پیش از وجود بیگانگان فضایی آگاه بودند

موجودات فرازمینی، علی‌رغم اینکه به ظاهر با فرهنگ انسانی بسیار بیگانه هستند، پدیده‌ای کاملا متداول به حساب می‌آیند. شما می‌توانید…