ویروس کرونا دلتا

همه چیز در مورد ویروس کرونا دلتا؛خطرناک‌ترین گونه کرونا تا امروز
دانستی های پزشکی

همه چیز در مورد ویروس کرونا دلتا؛خطرناک‌ترین گونه کرونا تا امروز

گونه‌ای از ویروس کرونا که گونه دلتا نام گرفته است و اولین‌ بار در هند شناسایی شد، در سراسر جهان…