ورزش

چرا قبل از ورزش نباید غذا بخوریم؟
رژیم و تناسب اندام

چرا قبل از ورزش نباید غذا بخوریم؟

ضرر غذا خوردن قبل از ورزش کردن آیا تا بحال کـه بعد از غذا خوردن، ورزش کرده‌اید، احساس بدی داشته…