واکسیناسیون عمومی

وزیر بهداشت: واکسیناسیون عمومی ویروس کرونا از تابستان آغاز می‌شود
اخبار عمومی

وزیر بهداشت: واکسیناسیون عمومی ویروس کرونا از تابستان آغاز می‌شود

وزیر بهداشت اعلام کرد که واکسیناسیون عمومی مردم در مقابل کرونا از فصل تابستان آغاز می‌شود. همچنین گفته شد که…