هیوندای

مشخصات فنی خودروهای برقی هیوندای آیونیک ۶ و ۷+عکس
دانستی های خودرو

مشخصات فنی خودروهای برقی هیوندای آیونیک ۶ و ۷+عکس

زومیت:مسئولان هیوندای در جریان رونمایی از خودروی الکتریکی آیونیک ۵، به برخی مشخصات فنی مدل‌های آینده آیونیک ۶ و آیونیک…