نکات مخفی شده در فیلم جوخه انتحاری ۲۰۲۱

نکات مخفی فیلم جوخه انتحاری ۲۰۲۱ The Suicide Squad
سینمای بین الملل

نکات مخفی فیلم جوخه انتحاری ۲۰۲۱ The Suicide Squad

جوخه‌ی انتحاری با وجود اکشن‌های دیوانه‌وارش، پروتاگونیست‌های روانپریشش و خشونتِ مریضِ بی‌پروایی که به ندرت در فیلم‌های پُرخرج می‌بینیم، یکی…