نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰

الکامپ ۱۴۰۰، بهمن ماه برگزار خواهد شد
اخبار

الکامپ ۱۴۰۰، بهمن ماه برگزار خواهد شد

سازمان نظام صنفی تهران به‌عنوان متولی برگزاری بیست‌ و ششمین دور از نمایشگاه تخصصی الکامپ، قرار است بعد از یک…