نقش Last Night In Soho

نقش Last Night In Soho در انتخاب آنیا تیلور جوی برای فیلم جدید مد مکس Mad Max
سینمای بین الملل

نقش Last Night In Soho در انتخاب آنیا تیلور جوی برای فیلم جدید مد مکس Mad Max

جرج میلر پیش از انتخاب آنیا تیلور جوی برای نقش فیوریوسا در فیلم Furiosa& به تماشای هنرنمایی او در فیلم…