نقد سریال Dr. Death

نقد کامل سریال دکتر مرگ Dr. Death
تلویزیون بین الملل

نقد کامل سریال دکتر مرگ Dr. Death

سریال Dr.Death «دکتر مرگ» به روایت واقعی زندگی کریستوفر دانچ، فردی که بیش از سی نفر از بیماران خود را…