نرسیدن مردان به اوج لذت جنسی

دلایل نرسیدن مردان به اوج لذت جنسی
سلامت جنسی و زناشویی

دلایل نرسیدن مردان به اوج لذت جنسی

آنورگاسمی که به آن اختلال ارگاسم یا سندرم کوفلان نیز می‌گویند، عدم توانایی در رسیدن به ارگاسم حین رابطه جنسی…