ناجا

پلیس راهور:ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست
دانستی های خودرو

پلیس راهور:ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت در ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند خودرو الزامی برای مراجعه به دفاتر…