میلیاردر‌ها

میلیاردر‌ها در کدام یک از شهر های جهان ساکن هستند؟
مهارت زندگی

میلیاردر‌ها در کدام یک از شهر های جهان ساکن هستند؟

دویچه‌وله فارسی: پکن به لحاظ تعداد میلیاردرها با یک جهش چهار رتبه‌ای در سال ۲۰۲۱ اول شده است، اما نیویورک همچنان…