موفقیت فیلم ترسناک Old

باکس آفیس Box Office:از افت فروش شدید Black‌ Widow تا موفقیت فیلم ترسناک Old
باکس افیس

باکس آفیس Box Office:از افت فروش شدید Black‌ Widow تا موفقیت فیلم ترسناک Old

گزارش باکس آفیس این هفته را با فیلم ترسناک پیر (Old)، جدیدترین ساخته‌ی ام. نایت شیامالان آغاز می‌کنیم که با کسب…