موجودات فرازمینی

ماجرای کامل مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی+جزئیات
تکنولوژی

ماجرای کامل مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی+جزئیات

روزنامه خراسان: ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ «ﻭﯾﮑﺘﻮﺭ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﺰ» ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از ایمیل‌های مرموزی پرده برمی‌دارد که از یک منبع معتبر از…