منع تردد بین استانی

قرنطینه سراسری کشور از دوشنبه؛ منع تردد بین استانی تا ۵ شهریور
اخبار

قرنطینه سراسری کشور از دوشنبه؛ منع تردد بین استانی تا ۵ شهریور

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، از دوشنبه ۲۵ تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل است و طی این مدت…