منطقه 51

منطقه فوق سری ۵۱ امریکا؛ مرموزترین نقطه در جهان
علم و دانش

منطقه فوق سری ۵۱ امریکا؛ مرموزترین نقطه در جهان

تک‌فارس: بیش از ۵۰ سال است که منطقه ۵۱ به یک موضوع مبهم و ترسناک برای تمام مردم دنیا به‌خصوص شهروندان…