مراحل فیلمبرداری فیلم شزم 2

پایان مراحل فیلمبرداری فیلم شزم Shazam 2
سینمای بین الملل

پایان مراحل فیلمبرداری فیلم شزم Shazam 2

از بهار امسال مراحل فیلم‌برداری و تولید فیلم Shazam! Fury of the Gods (شزم! خشم خدایان) آغاز شد و حالا…