فیلم Jungle Cruise

نقد فیلم Jungle Cruise با بازی دواین جانسون
سینمای بین الملل

نقد فیلم Jungle Cruise با بازی دواین جانسون

فیلم Jungle Cruise با وجود تمامی نکات منفی و مثبتش و همچنین نداشتن هیچ ایده جدیدی، درنهایت به یکی از…