فیلم سینمای The Suicide Squad

اعلام مدت زمان فیلم سینمای The Suicide Squad + اطلاعات بیشتر
سینمای بین الملل

اعلام مدت زمان فیلم سینمای The Suicide Squad + اطلاعات بیشتر

جیمز گان در پاسخ به طرفداران از مدت زمان فیلم The Suicide Squad پرده برداشت و همچنین تعداد صحنه‌های پس…