فیلم سینمایی Jungle Cruise

نقد فیلم Jungle Cruise با بازی دواین جانسون
سینمای بین الملل

نقد فیلم Jungle Cruise با بازی دواین جانسون

فیلم Jungle Cruise با وجود تمامی نکات منفی و مثبتش و همچنین نداشتن هیچ ایده جدیدی، درنهایت به یکی از…