صدرنشینی متوالی A Quiet Place 2

باکس آفیس/Box Office: از عملکرد شگفت‌آور Wrath of Man تا صدرنشینی متوالی A Quiet Place 2
باکس افیس

باکس آفیس/Box Office: از عملکرد شگفت‌آور Wrath of Man تا صدرنشینی متوالی A Quiet Place 2

باکس آفیسِ این آخرهفته میزبان رویداد شوکه‌کننده‌ای بود که تحلیلگران را انگشت به دهان گذاشت: در ارتفاعات (In the Heights)، موزیکالِ…