سریال پایتخت

زمان پخش ادامه فصل ۶ پایتخت + حواشی و زمان پخش سریال پایتخت
تلویزیون

زمان پخش ادامه فصل ۶ پایتخت + حواشی و زمان پخش سریال پایتخت

ادامه پایتخت ۶ کی پخش می شود؟ سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت از ساخت قسمت های باقی مانده فصل ششم…