زمین دیجیتالی

همزاد دیجیتال زمین ساخته می‌شود+جزئیات
گجت ها

همزاد دیجیتال زمین ساخته می‌شود+جزئیات

فرادید: دانشمندان اتحادیه‌ی اروپا، برنامه‌ی جدیدی را شروع کرده‌اند که طی آن شبیه‌سازی دیجیتال کل زمین انجام می‌شود تا الگو‌های…