ریشه ذهن مخترع ادیسون

توماس ادیسون؛ بزرگ‌ترین مخترع تاریخ یا یک دزد و تبهکار؟
علم و دانش

توماس ادیسون؛ بزرگ‌ترین مخترع تاریخ یا یک دزد و تبهکار؟

دیجیاتو – رضا زارع‌پور: برای مردمان قرن نوزدهم، توماس آلوا ادیسون یک جادوگر بود. «روحیه مخترع» او تجسم این نقل قول…