خودرو برقی مونتاژی ایران

تجربه رانندگی با ماشین برقی سودا SA01؛ اولین خودرو برقی مونتاژی داخل کشور
خودرو

تجربه رانندگی با ماشین برقی سودا SA01؛ اولین خودرو برقی مونتاژی داخل کشور

کارمانیا از آن دسته شرکت‌هایی است که در پی بازگشت تحریم‌های صنعت خودروسازی دچار ضرر و زیان فراوان شد و…