تهران من

ساعت تردد و هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک سال ۱۴۰۰ اعلام شد
اخبار عمومی

ساعت تردد و هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک سال ۱۴۰۰ اعلام شد

سیزده روز نخست فروردین ماه ۱۴۰۰ در شهر تهران، بدون اجرای طرح ترافیک گذشت و شهروندان تهرانی می‌توانستند در این…