انیمیشن Soul

رتبه بندی بهترین انیمیشن های پیکسار تا به امروز
سینمای بین الملل

رتبه بندی بهترین انیمیشن های پیکسار تا به امروز

وقتی‌که لوکسو، اولین انیمیشن پیکسار را می‌بینیم محال است که خودمان را برای یک ماجراجویی جدید و مهیج آماده نکنیم.…