اس ام اس تیکه انداختنپیامک

پیامک تیکه دار خفن و سنگین جدید

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس های تیکه دار خفن و سنگین جدید

اس ام اس های تیکه دار خفن و سنگین جدید 

برترین و ناب ترین اس ام اس های تیکه انداختن خفنو سنگین روز برای شما که به دنبال جمله های تیکه دار وکنایه دار هستید.

 

به بعضیا هم باید گفت:داری زیادتر از یارانه ات حرف می زنی
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
به بعضیا باید گفت
از هر انگشتت یه ناخن می باره
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
به بعضیاباس گفت در حده ساعتمم نیستی که بخوام دس بندازمت چه برسه به
ارتباط مجدد
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
قدرتمند شدن برخی آدمها مانند توپ فوتبال های سه پوسته ی کودکیست
حاصل به چاقو زدن دل های بقیه اند
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
اسمش زیاده خودش کمه
رفیق
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
ب بعضیا هم باید گف:
پسر آرومی هستماااا
ولی ب موقعش خیلی شیک ومجلسی
هار میشم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
ﻓﺤﺶ ﺟﺪﯾﺪ اینترنتی: ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﺁﻓﻼﯾﻦ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﻼﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
این روزها هوا خیلی غبار آلود هست؛
گرگ را از سگ نمیتوان تشخیص داد !
هنگامی گرگ را می شناسیم؛
که دریده شده ایم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
به بعضیا باید گفت
خیالم از بابت قول قرارمون راحته..
چون جاشون خیلی امنه.
زیر پای تو
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
خاطره اسمش دخترونس ولی مردونه سرویس میکنه
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩﻥ ، ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺧﺮ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺻﻔﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ، ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺩﺭﻧﺪﻩ ﭼﻪ ﭼﺮﻧﺪﻩ
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
بعضیا هیچوقت گرسنه نمیمونن
چون همۀ وقت} حسرت مارو میخورن
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
آیینه ها لطف دارن، و گرنه ما داغون تر از این حرفاییم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
به من گفتن رفیقااااااات اااارزشی ندارن خندیدمو گفتم : نمی فروشم به سلامت
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯽ :
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺗﺎﻓﺖ ﺑﺰﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻪ
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
بجای انگلیسی و آلمانی و فرانسه ، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید ، درسته سخت تره ولی کاربردی تره
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
گفتی دوست دارم
من عطسه کردم
ببخش
من به زر مفت الرژی دارم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
هیچ چیز خفت اورتر از این نیست
که ببینی
ابلهی در آنچه تو شکست خورده ای.پیروز شده هست
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
اونی که وقتی سرد برخورد میکنه دوست داشتنی میشه کولره نه شما عزیزم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
به بعضیا هم باید گفت:
بهت گفتن ادم
اووووووووه
بیخیال بابا
بهت اتهام زدن
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :
ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﻬﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻢ
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
نگو بار گران بودیم و رفتیم
نگو نامهربان بودیم و رفتیم
اخه این ها علت محکمی نیست
بگو با دیگیران بودیم و رفتیم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻌﻨﻰ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
ﭘﺴﺮ
ﭖ = ﭘﺎﮎ
ﺱ = ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺭ = ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ
ﺩﺧﺘﺮ ..
ﺩ = ﺩﻭﺭﻭ .
ﺥ = ﺧﻨﮓ
ﺕ = ﺗﻨﺒﻞ
ﺭ = ﺭﻭﺍﻧﯽ
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
به بعضیا باس گفت :
تو٬توقلب من جا داری.
کار جهان رو باش قلب منم شده«گاو»داری
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
سکوت همه ی وقت به معنی رضایت نیست
گاهی یعنی:
خسته ام از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی‌دهند، توضیح دهم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
راز موفقیت در این اجتماع این هست که یقین داشته باشیم همه ی تقریبا به یک اندازه بی شعورند ، اما جوری وانمود کنیم که انگار هرکدام از آن ها اکثر از دیگری می فهمد
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر
شخصیت من .خودم هستم..
اما برخوردم. بستگی داره تو چی باشی
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
ب بعضیا واس گف:
چندان با خودت حال نکن
حامله میشى بدبخت
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
یه بعضیام هستن که فکر میکنن تحفه هستن
اینارو کاری باهاشون نداشته باشین..
اینا ایلیکا هم نیستن چه برسه به تحفه
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
وقتی با من دعوات میشه
انتظار نداشته باش من بیام منت کشی
من برای بستن کفشامم
پاهامو میارم بالا هیچوقت خم نمیشم
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
از دریا آموختم غرقش کنم هر که راکه از حدش درگذشت
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
میدونی فرق من با تو چیه
من نخستین شخص مفرد وتو دومین شخص مفرد
.
.
.
اس ام اس تیکه دار کمیاب اخیر 
باید از برترین دوست ترسید
چون هیچ کس روح تو را آن قدر برهنه ندیده که جای دقیق زخم ها را بداند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا